Step Hem Mom Short
Step Hem Mom Short
Step Hem Mom Short

Step Hem Mom Short

Regular price $74.00
Unit price  per 
Shipping calculated at checkout.

STEP HEM MOM SHORTS. WITH 100% COTTON.̴Ì_

MEASUREMENTS ARE BASED ON A SIZE SMALL.

RISE ̴Ì_ ̴Ì_ ̴Ì_ ̴Ì_ ̴Ì_̴Ì_ 11"̴Ì_

INSEAM̴Ì_ ̴Ì_ ̴Ì_ ̴Ì_ 4"